En önemli sermayesinin insan kaynağı olduğuna inanan Taşkınlar İnşaat A.Ş. İK Politikası; “mesleğinde uzman, motivasyonu yüksek, sosyal yetkinliğe sahip, katma değer yaratan çalışan profili oluşturmak, insan kaynağını doğru yönetmek, yönlendirmek ve geliştirmek” üzerine kurulmuştur.